Utforska

Vad söker du efter?Alla mina smyckenMina kollektionerBli inspireradARCHIVE SALEMina mest populära smyckenPresentkortDin önskelista ( )Om migBehöver du hjälp?
Varukorg

Du har 0 smycke i varukorgen

  Vilken fin present! Jag förlänger gärna bytesrätten, så att den gäller från den dag du ger bort presenten.

  Integritetspolicy

  Senast uppdaterad: 11 maj 2020

  Information om behandling av personuppgifter

  Din datasäkerhet är viktig för oss och vi är måna om att hantera dina uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Här kan du läsa hur Camille Brinch Jewellery ApS (nedan kallat Camille Brinch Jewellery, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) behandlar personuppgifter om dig i egenskap av personuppgiftsansvarig. Här står också vilka rättigheter du har i samband med vår behandling.

  Camille Brinch Jewellerys roll som personuppgiftsansvarig

  När vi bedriver vår verksamhet behandlar vi en mängd personuppgifter. Det gör vi för att serva dig på bästa möjliga sätt. Vi samlar in och behandlar i huvudsak allmänna (icke-känsliga) uppgifter.

  Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Camille Brinch Jewellery på:

  Camille Brinch Jewellery ApS
  Søren Frichs Vej 42R
  8230 Åbyhøj, Danmark
  Telefon: (+45) 21 27 32 30
  Mejl: info@camillebrinch.dk

  Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

  Vi behandlar personuppgifter om dig i många olika situationer. Nedan kan du läsa mer om vår behandling i dessa olika situationer.

  Besökare på Camille Brinch Jewellerys webbplatser

  När du besöker Camille Brinch Jewellerys webbplatser (t.ex. https://www.camillebrinch.se/) kan Camille Brinch Jewellery behandla uppgifter om din IP-adress samt information om din dator, enhet och webbläsare.

  Vi behandlar också uppgifter om ditt besök (t.ex. hur du kommer till våra webbplatser, hur du navigerar på dem, vilka sidor du besöker, vilket innehåll du tittar på, dina sökningar, vilken reklam du har sett m.m.). Dina uppgifter samlas in via cookies, loggfiler och andra teknologier.

  Vi behandlar också uppgifter som du förser oss med i samband med att du använder webbplatsen, t.ex. när du fyller i ett formulär eller registrerar dig online, som namn, företagsnamn, företagsadress, jobbtelefonnummer/mobilnummer, mejladress, titel, produktintresse samt övriga uppgifter du lämnar till oss.

  Vi använder dina uppgifter för att göra relevanta produkter och tjänster tillgängliga för dig och förbättra din upplevelse av våra webbplatser och online-tjänster samt de produkter och tjänster som vi erbjuder. Vi använder också uppgifterna för att visa dig innehåll på våra och andras webbplatser baserat på dina aktiviteter och preferenser samt begränsa antalet gånger du ser samma innehåll.

  Rättslig grund för behandlingen är våra berättigade intressen (artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen) eller ditt samtycke (artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen och § 3 i danska ”cookiebekendtgørelsen”).

  Kunder och potentiella kunder hos Camille Brinch Jewellery

  När du är kund/potentiell kund hos Camille Brinch Jewellery eller kontaktperson hos någon av Camille Brinch Jewellerys kunder/potentiella kunder, behandlar Camille Brinch Jewellery dina personuppgifter som namn, företagsnamn, företagsadress, jobbtelefonnummer/mobilnummer, mejladress, titel, köp, betalningsinformation och information från offentligt tillgängliga källor samt övriga uppgifter som du förser oss med.

  Vi behandlar personuppgifter i syfte att kunna uppfylla avtalen med våra kunder, för att tillhandahålla tjänster, fakturera, föra statistik och genomföra kvalitetskontroller samt upprätthålla vårt kundregister och utföra åtaganden som service, marknadsföring och försäljning gentemot våra kunder och potentiella kunder.

  Rättslig grund för behandlingen är avtalet med dig (artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen) eller våra berättigade intressen (artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen).

  Klarna Payments

  För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan det vara att vi vid checkout skickar dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du är kvalificerad för deras betalningsmetoder och för att skräddarsy dessa betalningsmetoder till dig. Dina personuppgifter som överförs behandlas enligt Klarnas egna Integritetspolicy.

  Mottagare av marknadsföring och deltagare i tävlingar

  När du tar emot marknadsföring från Camille Brinch Jewellery eller deltar i tävlingar behandlar vi uppgifter som namn, företagsnamn, företagsadress, jobbtelefonnummer/mobilnummer, mejladress, titel och produktintresse. Vi behandlar också uppgifter om dina preferenser vad gäller marknadsföring eller kommunikation samt hur du använder den marknadsföring vi skickar till dig (t.ex. om du har öppnat/läst mejl från oss och vilka länkar du har klickat på) samt övriga uppgifter som du lämnar till oss.

  Vi behandlar dina uppgifter för att marknadsföra vår verksamhet och våra produkter, lägga upp och administrera dig som mottagare av marknadsföring samt administrera tävlingar, utse vinnare m.m. Vi använder uppgifter om dina preferenser och din användning för att förstå hur våra kunder tar emot vår marknadsföring och för att förbättra marknadsföringen gentemot dig och våra övriga kunder.

  Vi skickar endast marknadsföringsmaterial till dig via mejl, sms eller andra elektroniska kanaler om du har gett ditt samtycke till detta, om så krävs enligt den danska marknadsföringslagen.

  För vårt nyhetsbrev har vi etablerat särskilda villkor: När du registrerar dig för Camille Brinch Jewellerys nyhetsbrev godkänner du att Camille Brinch Jewellery behandlar dina personuppgifter (artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen och § 10 i danska marknadsföringslagen) enbart för att skicka nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet (artikel 7.3 i dataskyddsförordningen). Det gör du genom att klicka på länken ”Avregistrera” längst ner i nyhetsbrevet. Då raderas dina uppgifter, såvida det inte föreligger någon annan rättslig grund som gör att vi kan fortsätta behandla personuppgifterna.

  Vi använder också dina personuppgifter för att visa innehåll på våra och andras webbplatser, baserat på dina aktiviteter och preferenser, och för att begränsa antalet gånger du ser samma innehåll samt för att mäta effektiviteten av vårt innehåll och vår marknadsföring.

  Rättslig grund för behandlingen är våra berättigade intressen (artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen) och/eller ditt samtycke (artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen och § 10 i danska marknadsföringslagen).

  Samarbetspartners och/eller leverantörer till Camille Brinch Jewellery

  Om du är samarbetspartner eller leverantör till Camille Brinch Jewellery eller kontaktperson hos en samarbetspartner/leverantör, behandlar vi dina uppgifter som namn, företagsnamn, företagsadress, jobbtelefonnummer, mejladress och titel samt offentlig information och övriga uppgifter som du lämnar till oss.

  Vi behandlar uppgifterna för kontraktsärenden samt för att ta emot varor och tjänster från våra leverantörer och samarbetspartners och, i förekommande fall, uppfylla avtal med våra kunder.

  Rättslig grund för behandlingen är avtalet med dig (artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen) eller våra berättigade intressen (artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen).

  Andra allmänna syften med behandlingen

  Vi kan komplettera de uppgifter som beskrivs ovan med information från andra källor. Det kan vara offentlig information – t.ex. information som vi får från offentligt tillgängliga källor.

  Dessutom kan Camille Brinch Jewellery behandla uppgifter insamlade för de ändamål som beskrivs ovan i enlighet med lagar och bestämmelser som Camille Brinch Jewellery är skyldiga att följa i samband med driften av vår verksamhet eller för att uppfylla olika rapporterings- eller informationskrav i enlighet med gällande lagar och regler (artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen).

  Om Camille Brinch Jewellery säljer hela eller delar av verksamheten, säljer eller överför sina tillgångar eller på annat sätt är involverade i en fusion eller överföring av hela eller en väsentlig del av verksamheten, kan Camille Brinch Jewellery komma att överföra dina uppgifter till den eller de parter som är involverade i överföringen som en del av denna transaktion, om detta är möjligt enligt lag (artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen).

  Slutligen kan Camille Brinch Jewellery behandla dina personuppgifter för att utöva eller försvara våra eller tredje parts juridiska rättigheter eller berättigade intressen, enligt principerna om legalitet, objektivitet och proportionalitet (artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen).

  Överföring av dina uppgifter till andra

  Camille Brinch Jewellery kan komma att överföra dina personuppgifter till andra leverantörer och/eller tjänsteleverantörer i samband med den normala driften av vår verksamhet.

  Camille Brinch Jewellery kan också komma att överföra dina personuppgifter till en offentlig myndighet i situationer där vi är skyldiga att göra det enligt lag.

  Vi får också tekniska data från tredjepartsleverantörer som t.ex. Google Analytics och Facebook Analytics om ditt besök på vår webbplats. Du kan när som helst kräva att vi slutar använda spårning via Google Analytics genom att klicka på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  Vi försöker att begränsa överföringen av personuppgifter som kan hänföras till en identifierbar fysisk person.

  Camille Brinch Jewellery överför dessutom dina personuppgifter till registerförare, t.ex. i samband med administration av våra IT-system och för marknadsföringsändamål. Våra personuppgiftsbiträden behandlar endast dina personuppgifter på uppdrag av oss och enligt våra instruktioner. Vi ingår personuppgiftsbiträdesavtal med våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa nödvändig säkerhet, skydda uppgifterna och uppfylla våra skyldigheter i fråga om uppgiftsbehandling.

  Rättslig grund för behandlingen är våra berättigade intressen (artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen).

  Lagringsperiod, dataintegritet och säkerhet

  Dina personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. När dina uppgifter inte längre behövs ser vi till att de raderas på ett säkert sätt.

  Det är vår policy att skydda personuppgifter genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

  Dina rättigheter

  Som registrerad har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter.

  Du kan – när som helst och utan motivering – återkalla allt samtycke. Det gör du genom att skicka ett mejl till oss (se mejladress ovan). Återkallande av ditt samtycke kommer inte att medföra några negativa konsekvenser. Det kan dock innebära att vi i framtiden inte kan uppfylla vissa förfrågningar från dig. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av ​den behandling som skett innan samtycket återkallades. Dessutom påverkar det inte behandling som sker med stöd av andra rättsliga grunder.

  Du kan också – när som helst och utan motivering – invända mot vår behandling som grundar sig på vårt berättigade intresse.

  Dina rättigheter inkluderar även följande:

  Uppdateringar

  Vi utvärderar och uppdaterar kontinuerligt detta informationsmeddelande. Därför är det bra om du håller dig regelbundet uppdaterad. Längst upp kan du se när det senast uppdaterades. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på våra webbplatser.

  Hey, not so fast! You gotta wait till the release on 29.02.24 <3

  Köpvillkor

  Avvisa

  Godkänn